Firma DAPEX Tomasz Szelest informuje o realizacji projektu pt. : „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie DAPEX Tomasz Szelest”.


Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.


Projekt dotyczy wprowadzenia w przedsiębiorstwie DAPEX nowej zdolności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.


Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa DAPEX Tomasz Szelest o nowy potencjał jakim będzie wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii co przyczyni się do ograniczy koszty prowadzenia działalności, poprawy środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Do głównych zadań projektu będzie należało wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0312 MW, która w ciągu doby wytworzy maksymalnie 0,7488 MWh. Instalacja będzie składała się z paneli o mocy 260 Wp - 120 szt. oraz inwerter 3~ - 2 szt.


Zostanie ona wykonana w okresie od stycznia do kwietnia 2018 na budynku stacji kontroli pojazdów.
Współfinansowanie UE w kwocie: 116 610, 00 zł
Całkowita wartość Projektu wynosi: 222 708, 80 zł


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJAgencja reklamowa PJEH